ОБЯВИ

-----

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място от 19.03.2018 г. за длъжността "Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" по психология и логика, етика и право - 378 часа.

Прием на документи

До 14.03.2018 г. вкл. - 16:00 ч. в канцеларията на училището.

Интервю с кандидатите

Ще се проведе на 15.03.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.

-----

СУ "Ген. Владимир Стойчев", гр. София обявява свободно работно място от 16.04.2018 г. за длъжността "Работник поддръжка" на 8 часа с основна заплата - 510.00 лв.

Изисквания

Средно образование и документ за ел. правоспособност.

Прием на документи

До 05.04.2018 г. вкл. - 16:00 ч. в канцеларията на училището.

Интервю с кандидатите

Ще се проведе на 12.04.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в сградата на училището.