Прием 2019 / 2020 г.

Училището предлага качествена професионална подготовка за помощник-треньор и отлични резултати в държавни и международни състезания.

Висококвалифициран преподавателски екип по спортна и общообразователна подготовка.

Незаети места за ДПП учебната 2019/2020 г. по спортове и класове Виж ТУК

Прием на документи:

1-ви тур 17-20.06.2019 г.

2-ри тур 13-15.08.2019 г.

Приемни изпити /по график/:

1-ви тур между 24-28.06.2019 г.

2-ри тур между 19-22.08.2019 г.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец в училището).
2. Копие от акт за раждане.
3. Копие на ученическа книжка.
4. Медицинско свидетелство с ЕКГ и заключение за съответния спорт.
5. Застраховка „Злополука“ за дните на изпита.

---

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.
Виж ТУК 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
Виж ТУК 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ДОКУМЕНТИ, СРОКОВЕ, ТЕСТОВЕ, ДАТИ, ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Виж ТУК 

Ново! ОБЩЕЖИТИЕ
Виж ТУК