План-прием 2018 / 2019 г.

Училището предлага качествена професионална подготовка за помощник-треньор и отлични резултати в държавни и международни състезания.

Висококвалифициран преподавателски екип по спортна и общообразователна подготовка.

Незаети места 2018/2019 по спортове и класове след Първи прием: 
Виж тук!

Прием на документи:

1-ви тур 15-20.06.2018 г.

2-ри тур 13-15.08.2018 г.

Приемни изпити:

1-ви тур между 21-29.06.2018 г.

2-ри тур между 16-22.08.2018 г.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец в училището).
2. Копие от акт за раждане.
3. Копие на ученическа книжка.
4. Медицинско свидетелство с ЕКГ и заключение за съответния спорт.
5. Застраховка „Злополука“ за дните на изпита.

---

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018-2019 г.
Виж ТУК

Спортове, класове и брой места - прием за учебна 2018/2019 г.
Виж ТУК

Тестове за приемен изпит за учебна 2018/2019 г.
Виж ТУК